O nas

O nas: Kim jesteśmy

Autor admin 04-10-2011 - 08:57 (11548)

Picture 0 for Kim jesteśmy

Jesteśmy przekonani że strona ta jest nie tylko dobrą wizytówką naszego Sokołowskiego Oddziału Rejonowego, ale także stanowi dla wielu z nas źródło inspiracji do pracy społecznej na rzecz szerokiej rzeszy emerytów, rencistów i Inwalidów w Sokołowie Podlaskim.

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Nasze cele:

  • Poprawienia warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi;
  • organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów;
  • reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
Ilość członków:
  • w 2007 roku było nas 1460 członków
  • w 2008 roku było nas 1980 członków
  • w 2009 roku było nas 2230 członków
  • w 2010 roku było nas 2850 członków
  • w 2011 roku było nas 3040 członków
  • w 3012 jest nas 3307 członków