PKPS

PKPS: Odznaczenia dla członków PKPS

Autor admin 18-03-2009 - 11:41 (5523)

Picture 0 for Odznaczenia dla członków PKPS
17. marca członkowie Grupy Inicjatywnej PKPS przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów spotkali się kolejny raz w Domu Miłosierdzia. Wybór terminu i miejsca także program spotkania nie był przypadkowy.
Związek Emerytów i Caritas prowadzą różnorodną działalność o charakterze socjalnym. Program natomiast składał się ze Mszy Świętej, uhonorowania społecznej pracy wolontariuszy Związku, części artystycznej i poczęstunku. Całe spotkanie realizowane było w celu promowania w środowisku pracy socjalnej i uczczenie Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

Praca socjalna ma na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym. W trakcie spotkania o pomocy mówili Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach Pan Stefan Matwiejczyk, Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Pan Marek Zarębski i Dyrektor Domu Miłosierdzia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Ksiądz Zbigniew Średziński. Każda z tych organizacji pomaga ludziom Ponad 50 lat temu powstał PKPS, w trudnych powojennych czasach bardzo wiele osób potrzebowało pomocy. Teraz też pomoc organizowana przez PKPS jest potrzebna i znacząca. Organizacja ta, jak powiedział Pan Matwiejczyk, zajmuje się rozprowadzaniem artykułów żywnościowych, prowadzi jadłodajnie i noclegownie, organizuje pomoc skierowaną do dzieci w formie paczek świątecznych, wyprawek szkolnych. W trakcie spotkania Pan Matwiejczyk wręczył kilkanaście odznaczeń zasłużonym działaczom PKPS. Ksiądz Średziński mówił o działaniach prowadzonych przez Caritas zlokalizowanych w Domu Miłosierdzia. Wiele działań kierowanych jest do dzieci i młodzieży, do osób niepełnosprawnych. Do pobytu, do korzystania zachęcał Ksiądz wszystkich i nie tylko na spotkaniach organizowanych przez Związek Emerytów.

Pan Zarębski wyjaśnił, że chociaż nasze działania nie są ściśle pracą socjalną w świetle definicji prawnej, to organizacje (Caritas, PKPS, Związek Emerytów) wykonują ogromną i wspaniałą pracę. Większość tej trudnej, czasami niewdzięcznej pracy wykonują wolontariusze i przede wszystkim dla nich zorganizowane było to wydarzenie.

W dniu 17 marca 2009 roku zostali odznaczeni:

Srebrną Odznaką Honorową PKPS:
 • Elżbieta Wojciechowska-Pasek
 • Marek Zarębski
Brązową Odznaką Honorową PKPS:
 • Krystyna Sarna
 • Romana Osipiak
 • Hanna Dębska
 • Barbara Mirek
 • Pelagia Piwko
 • Zofia Rosochacka
 • Bogdan Saczuk
 • Teresa Toczko
 • Bożena Ziółkowska
 • Bożena Dydacka
 • Karolina Fluks
 • Marianna Kanabrocka
 • Maria Miller
 • Włodzimierz Rybak
 • Elżbieta Borysiuk