Aktualności

Aktualności: Dzienny Dom Opieki Medycznej

Autor elmarek 26-10-2016 - 15:36 (1951)

Picture 0 for Dzienny Dom Opieki Medycznej
Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otworzył  Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim. Pomoc skierowana jest do mieszkańców powiatu sokołowskiego - pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a także pacjentów, którym  w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

tel. 25-781-73-86   e-mail ddom@spzozsokolow.pl