Aktualności: Dzienny Dom Opieki Medycznej

Contributed przez elmarek w 26-10-2016 - 15:36

Picture 0 for Dzienny Dom Opieki Medycznej
Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otworzył  Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim. [1] Pomoc skierowana jest do mieszkańców powiatu sokołowskiego - pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a także pacjentów, którym  w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

tel. 25-781-73-86   e-mail ddom@spzozsokolow.pl

Linki
  1. http://www.powiat-sokolowski.pl/home/aktualnosci/755-otwarcie-dziennego-domu-opieki-medycznej-w-sokolowie-podlaskim