Aktualności: Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym

Contributed przez elmarek w 16-11-2017 - 16:35

Picture 0 for Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym
 
Informujemy, iż przy SPZOZ Sokołów Podlaski istnieje i prowadzi działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej
Do DDOM mogą przyjęci być osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałajacych postępujacej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.
Pacjenci, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
Wsparcie DDOM przeznaczone jest dla osób zamieszkujących teren powiatu sokołowskiego.

Informacje można uzyskać bezpośrednio w DDOM, Tel: 25 781 73 86

 
Ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej paliatywnej, opieki długoterminowej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych oraz osoby z zaawansowaną chorobą psychiczną i korzystające z  terapii leczenia uzależnień.
Informacje można uzyskać bezpośrednio w DDOM,
Tel: 25 781 73 86
Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaski – pomoc osobom niesamodzielnym poprzez intensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”
 
Picture gallery
Picture 1 for Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym
Picture 2 for Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym
Picture 3 for Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym
Picture 4 for Informacja - Pomoc osobom niesamodzielnym
Linki