Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Zarząd Koła Miejskiego w Sokołowie Podlaskim

Prezes Kublik Andrzej

Skarbnik Romana Osipiak

Sekretarz Błachnio Jadwiga

Członkowie: Połosa Henryka, Dzieciątko Jadwiga

 Czynne we wtorki godz 10:00 – 12:00 tel. 600-907-218