Wydawanie Jabłek

Picture 0 for Wydawanie Jabłek

Od 23 czerwca (wtorek) 2015 roku do wyczerpania (w czwartek nie wydajemy) będą wydawane jabłka w drewnianych skrzynkach (bezzwrotnych). Zapraszamy wszystkich Członków Związku z aktualną legitymacją. Godziny wydawania 9:00 – 12:00 (w czwartek magazyn nieczynny)

Jabłka zostały rozdane.

Stanowisko MPiPS w sprawie programu FEAD

Picture 0 for Stanowisko MPiPS w sprawie programu FEAD

 

Zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie z dnia 23 marca 2015 roku, dotyczące warunków udzielania pomocy żywnościowej w ramach FEAD w 2015 roku.

Wydawanie jabłek i marchwi

Picture 0 for Wydawanie jabłek i marchwi
Wszystkich Członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Sokołowie Podlaskim, (posiadających ważną legitymację związkową) zapraszamy po odbiór owoców od 13 marca do 18 marca w godz: 9:00 -12:00. Wydawane będą  jabłka 20kg/os. i marchew 10kg/os.

Wydawanie owoców

Picture 0 for Wydawanie owoców
Informujemy, iż od dnia 04 lutego  do 13 lutego ( oprócz czwartków i sobót ) w  godz: 9:00 -12:00 wydawane będą jabłka po 20 kg/os. w skrzynkach drewnianych, które są do zwrotu. Wszystkim Członkom Oddziału Rejonowego PZERiI w Sokołowie Podlaskim, za okazaniem ważnej legitymacji związkowej.

Zapraszamy

Wydawanie Owoców i warzyw

Picture 0 for Wydawanie Owoców i warzyw

Informujemy, iż od dnia 16 do 26 stycznia ( oprócz czwartków i sobót ) w  godz: 9:00 -12:00 wydawane będą owoce i warzywa dla wszystkich Członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Sokołowie Podlaskim, za okazaniem ważnej legitymacji związkowej.

Zapraszamy

Wznowienie wydawania nastąpi po otrzymaniu owoców prawdopodobnie od 02 lutego .

FEAD 2014 - 2020

Picture 0 for FEAD 2014 - 2020
Zarząd Rejonowy PZERiI w Sokołowie Podlaskim Informuje:

Zgodnie z Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej FEAD na 2014-2020 rok opublikowanego przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kwalifikacji osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej mogą dokonywać jedynie ośrodki pomocy społecznej. Kryterium finansowe wynosi 813 zł dla osób samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Oświadczenia o pomocy wydają Ośrodki Pomocy Społecznej  na terenie gminy

Wydawanie owoców i warzyw

Picture 0 for Wydawanie owoców i warzyw

Wydawanie owoców i warzyw dla Członków Związku.

3, 4, 5, 7, 10 listopada  godz: 9:00 -12:00

Towary wydawane będą tylko za okazaniem ważnej legitymacji związkowej.

Owoce i Warzywa

Picture 0 for Owoce i Warzywa
W oczekiwaniu na opóźniającą się realizację programu FEAD 2014. Komisja socjalno – bytowa działająca przy Zarządzie Rejonowym PZERiI w Sokołowie Podlaskim uruchamia dystrybucję owoców i warzyw w ramach pomocy świadczonej członkom Związku.

Informujemy iż w magazynie pracują wolontariusze.

Nowy program pomocy unijnej FEAD

Picture 0 for Nowy program pomocy unijnej FEAD
10 marca Rada Europejska formalnie przyjęła utworzenie Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który będzie kontynuacją programu PEAD. Nowy program będzie obowiązywać w latach 2014 – 2020.
Parlament Europejski zawarł porozumienie z Radą Europejską i utrzymał budżet nowego funduszu FEAD na poziomie 3,5 miliarda euro, w tym na Polskę 473 mil euro. Rozpoczęcie nowego programu pomocy najbardziej potrzebującym prognozowane jest na jesień br. Pracami legislacyjnymi, których celem jest jak najszybsze wprowadzenie nowego programu w życie, zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PEAD 2013/2014

Picture 0 for PEAD 2013/2014

Lutowe wydawanie produktów zakończyło realizację Programu PEAD 2013

 Rozpoczęcie realizacji programu PEAD 2014 nastąpi niezwłocznie po wznowieniu dostaw towarów przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

First Page Previous Page Page 2 / 5 (11 - 20 of 42 Ogólnie) Next Page Last Page